Δηλαδή δε μπορούμε να αγοράσουμε πια τίποτα από το Internet?

Viewing 15 posts - 271 through 285 (of 410 total)
 • Author
  Posts
 • #433485
  AvatarKara
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 5294
  Offline
  Replies: 5294
  Been thanked: 497 times
  Chronomancy wrote:
  Μπορώ ναπάω αύριο να ανοίξω έναν λογαριασμό και να τα συνδέσω; πώς μπορώ να αποφύγω τα κερατιάτικα της τράπεζας;

  Δεν ξέρω τι εννοείς με τα “κερατιάτικα” πάντως νέο λογαριασμό δεν μπορείς να ανοίξεις εκτός αν ανήκεις στις παρακάτω κατηγορίες που το βρίσκω δύσκολο.
  Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;
  ΟΧΙ, εκτός αν το άνοιγμα του νέου λογαριασμού αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
  η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου,
  η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
  η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,
  η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),
  η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου2015, νομικών προσώπων, καθώς και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με έναρξη δραστηριότητας/επαγγέλματος μετά την 1η Μαΐου 2015,
  η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
  η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα,
  το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
  η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
  η αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του υφιστάμενου τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,
  το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας, το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, εφόσον η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης και δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης, το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του. Για το άνοιγμα του λογαριασμού, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσκομίζεται το σχετικό έγγραφο της Στρατολογίας από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για το σκοπό της διενέργειας εράνων, στο όνομα και υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες ή για τη διενέργεια εράνων γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή εκτέλεσης έργου κοινής ωφελείας. Για το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών προσκομίζεται, κατά περίπτωση, η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας ή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο, το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών, το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης μετρητών, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν ή μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας από την τράπεζα στην οποία ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλη τράπεζα, και κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

  #433486
  NorthlanderNorthlander
  • Υπουργός Ανάπτυξης
  • Posts: 13520
  Offline
  Replies: 13520
  Been thanked: 631 times

  Πάντως αν δεν είχα γνωρίσει την kara από κοντά, θα άρχισα να πιστεύω ότι είναι bot που αγοράσαμε μαζί με τους servers και για το οποίο ποτέ δεν μας ενημέρωσε κανείς.

  #433487
  Ηλίας ΙακωβόπουλοςΗλίας Ιακωβόπουλος
  • Υφυπουργός Πολιτισμού
  • Posts: 7126
  Offline
  Replies: 7126
  Been thanked: 90 times
  Myrmidonas wrote:
  Chronomancy wrote:
  Λεπον, έχω λογαριασμό paypal αλλά δεν είναι συνδεδεμένος κάπου. Μπορώ ναπάω αύριο να ανοίξω έναν λογαριασμό και να τα συνδέσω; πώς μπορώ να αποφύγω τα κερατιάτικα της τράπεζας;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ D&D CLASSICS STO GOG
  Πάντως εγώ ούτε με paypal μπορώ να αγοράσω από το gog
  Με απευθείας χρήση χρεωστικής έγινε κανονικά

  Επειδή δεν ανήκω στην λίστα, κι επειδή θυμάμαι ότι έχεις κι εσύ μαέστρο, πες μου ότι αγόρασες με την μαέστρο να ξεμπερδεύω :pope:

  #433488
  MyrmidonasMyrmidonas
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 1264
  Offline
  Replies: 1264
  Been thanked: 47 times
  Chronomancy wrote:
  Myrmidonas wrote:
  Chronomancy wrote:
  Λεπον, έχω λογαριασμό paypal αλλά δεν είναι συνδεδεμένος κάπου. Μπορώ ναπάω αύριο να ανοίξω έναν λογαριασμό και να τα συνδέσω; πώς μπορώ να αποφύγω τα κερατιάτικα της τράπεζας;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ D&D CLASSICS STO GOG
  Πάντως εγώ ούτε με paypal μπορώ να αγοράσω από το gog
  Με απευθείας χρήση χρεωστικής έγινε κανονικά

  Επειδή δεν ανήκω στην λίστα, κι επειδή θυμάμαι ότι έχεις κι εσύ μαέστρο, πες μου ότι αγόρασες με την μαέστρο να ξεμπερδεύω :pope:
  Την άλλαξα με master, ήταν απλή διαδικασία αλλά πήρε μια βδομάδα

  #433489
  PainPain
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 3148
  Offline
  Replies: 3148
  Been thanked: 86 times
  Northlander wrote:
  Πάντως αν δεν είχα γνωρίσει την kara από κοντά, θα άρχισα να πιστεύω ότι είναι bot που αγοράσαμε μαζί με τους servers και για το οποίο ποτέ δεν μας ενημέρωσε κανείς.

  Δηλαδή τώρα που την γνώρισες, δεν έχεις ΚΑΜΙΑ αμφιβολία ότι πρόκειται για τον πρόδρομο του Skynet?

  #433490
  AvatarAlucard
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 2977
  Offline
  Replies: 2977
  Been thanked: 0 times

  Το Base. com στέλνει κανονικά Ελλάδα; Έχει έξτρα χρέωση;

  #433491
  Παναγιώτης ΜητράκηςΠαναγιώτης Μητράκης
  • Υφυπουργός Πολιτισμού
  • Posts: 8551
  Offline
  Replies: 8551
  Been thanked: 636 times

  Ναι στέλνει. Έχει μεταφορικά ~2,3 €.

  Wind and stone, I search my heart and find...

  #433492
  Ηλίας ΙακωβόπουλοςΗλίας Ιακωβόπουλος
  • Υφυπουργός Πολιτισμού
  • Posts: 7126
  Offline
  Replies: 7126
  Been thanked: 90 times

  8€ προμήθεια η Εθνική για πληρωμή με την μαέστρο :throw: :throw: :throw:

  #433493
  SavatarSavatar
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 1208
  Offline
  Replies: 1208
  Been thanked: 121 times

  Ξέρει κανείς αν αγοράσω από Steam με κάρτα από εξωτερικό ( Ιταλίας, συγγενικού προσώπου) παίζει κάνα πρόβλημα με regional locks κτλ.? Φαντάζομαι πως όχι απλά για να είμαι σίγουρος πριν τα σκάσω :P Γενικά παίζει ρόλο αν αγοράζω με κάρτα εξωτερικού αλλά τα στοιχεία μου (σαν αγοραστής) είναι εδώ στην Ελλάδα?

  #433494
  Great0ldOneGreat0ldOne
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 3989
  Offline
  Replies: 3989
  Been thanked: 327 times

  Ρώτα το ΣΔΟΕ :trollface: .

  #433495
  Oolated SquiggOolated Squigg
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 1691
  Offline
  Replies: 1691
  Been thanked: 75 times

  Όταν ένα μαγαζί του εξωτερικού λέει free shipping εγώ πληρώνω την τιμή που γράφει η βάζει και άλλο καπέλο το τελωνείο;

  #433496
  vtheofilisvtheofilis
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 3704
  Offline
  Replies: 3704
  Been thanked: 56 times

  Νομίζω πως αν η αγορά είναι από την Ε.Ε. δεν πληρώνεις τελωνείο.

  Στάλθηκε από το GT-S5360 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2

  #433497
  Oolated SquiggOolated Squigg
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 1691
  Offline
  Replies: 1691
  Been thanked: 75 times

  Κραπ, είναι από τα Αμέρικας. Για τι τάξης ποσό μιλάμε;

  Edit: Λέει ότι πρώτα τα στέλνει σε ένα παράρτημα στη Γερμανία και από εκεί τα στέλνει παντού στην Ευρώπη, λες να παίζει ρόλο;

  #433498
  PainPain
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 3148
  Offline
  Replies: 3148
  Been thanked: 86 times

  Μόλις προσπάθησα να αγοράσω bundle από bundle stars (έχω ξαναπάρει 4 φορές). Τα λεφτά αφαιρέθηκαν από τον paypal λογαριασμό μου, αλλά το status του order είναι ένα ωραιότατο “CANCELLED”. Eh…

  #433499
  Κώστας ΚαλλιανιώτηςΚώστας Καλλιανιώτης
  • Υπουργός Ανάπτυξης
  • Posts: 8352
  Offline
  Replies: 8352
  Been thanked: 1311 times

  Παρήγγειλα από Amazon.de με την Visa της Πειραιώς και ήρθε ειδοποίηση πριν λίγο πως όλα χρεώθηκαν και απεστάλησαν κανονικά.

Viewing 15 posts - 271 through 285 (of 410 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
Back to top button
Follow on Feedly

Close
Close