What's new

Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Solasta: Crown of the Magister

Bathory

Lich
Joined
Dec 5, 2012
Messages
5,264
Επιτέλους ένα update που είναι ενδιαφέρον και δεν απαριθμεί τα διαφορετικά σιδερικά και είδη ελβζ και μπάγκμπεαρς.
Εμένα όλα τα updates γαμώ μου φαίνονται! Είμαι μπάκερ όμως!
 

Adhan

Connoisseur of Dismal Art
Staff member
Joined
Nov 27, 2012
Messages
9,484
Νόμιζα ήταν προφανές το τρολάρισμα ;)
 

Bathory

Lich
Joined
Dec 5, 2012
Messages
5,264
[April Contest] Design a Magic Armor!

Hey there folks,

We're back at it with a new Community Contest - Design a Magic Armor! It wouldn't be fair if we only gave a chance for weapons to shine now, would it? So get your creative juice pumping and your fingers cracking, you have another chance to get your design in-game!

Note: The rewards for the previous contest have been sent! If you can't find your Weaponsmith Trophy in your Profile, please don't hesitate to create a thread on the forum or contact me on Discord.Contest Rules

 1. Submissions have to be done through the official form: [Solasta Contest] Design a Magic Armor!
 2. Submissions end on Sunday April 26th, 11:59pm PST
 3. Anyone with a Forum Account may participate in the contest.
 4. One submission per person.
 5. Discussions & questions about the contest will take place in this thread
 6. Please keep your submission Safe for Work. Nothing 18+ (writing included)
 7. Must not contain copyrighted material.
 8. From April 28th to May 4th, the voting phase will take place. We will select a few of our favorite Magic Armor Designs, and the community will vote for the final winner!
 9. The winner will have his Magic Armor implemented in-game and be credited as its designer in the Credits
 10. All of those who wrote a valid submission will also receive a Forum Trophy for their participation to the contest
 11. Necessary disclaimer: We reserve the right to alter submissions or work with their author to fit our design and specifications. You can read the full legal document here (roll Investigation DC15).
Some Selection Criteria:

 1. Design needs to avoid being overly complex. No sentient, morphing or world ending armors please.
 2. Design needs to be SRD 5.1. Please be aware that not everything from the Player Handbook is free to use - Feats and most Archetypes are not valid (Battle Maneuvers are not SRD for instance). Also, none of the material from other books such as (but not limited to) XGtE or SCAG are SRD.
 3. Content needs to be planned for Solasta. For instance, any design with Warlock spells won't be selected.
 4. Design needs to be balanced for a lvl 1 - 10 adventure. Avoid overpowered armors - and even items for level 10 characters are not encouraged since they will be at the end of the game already.

 

Bathory

Lich
Joined
Dec 5, 2012
Messages
5,264
[April Contest] Vote for the Community Magic Armor!Hello there everyone,

What. A. Contest! The quality of your submissions were incredible, even more than last month. We've had a really tough time trimming our selections down to five finalists, as each of us had our favorites... and unlike in the weapon contest, not a lot of overlap! Some of you had fantastic and original ideas that would totally fit Solasta, and trust me when I say that we've had to discard a lot of great submissions. So don't feel bad if you don't see your name in there! By the way you can always ping me on Discord if you're curious about what the team thought about your armor in particular^^

Here is a reminder of our most important criteria:

 • Design needs to avoid being overly complex. No sentient, morphing or world ending armors please.
 • Design needs to be SRD 5.1. Please be aware that not everything from the Player Handbook is free to use - Feats and most Archetypes are not valid (Battle Maneuvers are not SRD for instance). Also, none of the material from other books such as (but not limited to) XGtE or SCAG are SRD.
 • Content needs to be planned for Solasta. For instance, any design with Warlock spells won't be selected.
 • Design needs to be balanced for a lvl 1 - 10 adventure. Avoid overpowered armors - and even items for level 10 characters are not encouraged since they will be at the end of the game already.
Now without further ado, here the list of the selected armors (and a shield!) for this second round (in no particular order):

 • Archer's Nightmare, by Jason Broome
 • Armor of Shadows, by Greg W Pola
 • Scales of the Remorhaz, by Lathaon
 • Cloak of Lightning, by Resy
 • Brightwall, by Nortar
Note that we have already applied a first balance pass, so they may differ slightly from the original submission. The lore may also be reworked later by our writers.

Contest Rules

 • Voting ends on Monday, May 4th, 11:59pm PST
 • Anyone with a Forum Account may participate in the voting. Limit of one vote per person.
 • The winner will have his Magic Armor implemented in-game and be credited as its Designer in the Credits
 • All of those who wrote a submission will also receive a Forum Trophy for their participation to the contest
 • Necessary disclaimer: We reserve the right to alter submissions or work with their author to fit our design and specifications. You can read the full legal document here (roll Investigation DC15).
 • Hide Armor (Medium)
 • Grants a Bonus to AC
 • Grants a Constitution Bonus when worn
 • Attacks with Ranged Weapons against the wearer - such as arrows or bolts - are made with disadvantage (Spells are not affected)
 • Requires Attunement
 • Color Scheme: Plain brown with broken arrows patterns
 • Creator: Jason Broome

 • Studded Leather Armor (Light)
 • Advantage on Stealth Checks
 • Grants Darkvision 60'
 • No Attunement
 • Color Scheme: Black & grey with dulled gray studs
 • Creator: Greg W Pola
 • Scale Mail (Medium)
 • Grants a Bonus to AC
 • Can cast Fire Shield (Warm) once per Long Rest
 • Requires Attunement
 • Color Scheme: Blue & orange
 • Creator: Lathaon

 • Cape
 • Can cast Lightning once per Long Rest
 • Grants Resistance to Lightning Damage
 • Requires Attunement
 • Color Scheme: Dark navy with lightning arcs
 • Creator: Resy

 • Shield
 • Grants a Bonus to AC
 • Can cast Daylight on itself once per Long Rest
 • Can cast Light on itself at will
 • Requires Attunement
 • Color Scheme: Mirror-polished steel with darker metal boss and rim, etched with glowing runes
 • Creator: Nortar
 

Bathory

Lich
Joined
Dec 5, 2012
Messages
5,264
[May Community Vote] Blades of the Old Worlds - The SelectionHello and welcome to May Community Vote everyone!

This time we have prepared a very special topic for our martial-loving friends: Exotic Weapons... And more specifically, Exotic Blades
. Most of those who are familiar with Tabletop RPGs know that popular settings are often based on western culture - fairly logical considering most writers and players are American & European. I think it's safe to assume that it's much easier to introduce most players to a game where they can choose between a sword or a mace and run at the enemy, rather than have to explain the difference between a shamshir and a takoba (don't ask me, I'm not a specialist).

Now, 5e has streamlined quite a few rules to the benefit of game's flow, removing a lot of obscure and very specific rules. However, there are some of us who miss the large variety of weapons offered in 3.5... which led us to think "hey, why not add an exotic weapon to our game?". And here we are, with a selection of five blades from different cultures! Of course we'd love to implement all of them, but as usual we have to be careful not to overburden our development plans - so you'll have to choose which one makes it in! Note that I am by no mean an expert in ancient weaponry, so I apologize in advance if some of my descriptions aren't completely accurate (and if so, please feel free to mention it in the comments so that I can fix it!).
1) Our first contender is the Khopesh (ḫpš). A one-handed Egyptian sickle-sword which apparently evolved from battle axes, the Khopesh is truly an ancient weapon - with the earliest known appearance dating from 2,500 BC. Sharpened on the outside portion of the curved end, the inside curve of the weapon could be used to trap an opponent's arm or pull their shield out of the way. Sadly, this fascinating weapon fell out of use around 1,300 BC.

2) Our second contender is the only non-human weapon in the list. The Elven Thinblade is a one-handed weapon that can be found in ruins of the old, now defunct elven empire - more often than not imbued with powerful magic. Very light and expertly crafted, many would kill to get their hands on such a weapon (and sometimes quite literally). On Tabletop, the Elven Thinblade first appeared in the Races of the Wild sourcebook (2005), and was quite ahead of the power curve when you consider that it was a weapon that dealt 1d8 dmg (like a longsword), had a 18-20 crit range (like a rapier), was versatile (could be wielded 2-handed for more damage) AND allowed weapon finesse (to swap strength for dexterity for damage). Now before you rogues and rangers start drooling, it will most likely not be as powerful in Solasta. Consider yourself warned!

3)Our third contender is the 2-handed Katana (刀) from Japan. Amongst all the foreign weapons, Katanas are probably the most well-known: a curved, slender, singled-edged blade with a long grip protected by a guard to accommodate two hands. With that said, the oldest Katanas from the 12th century may have been quite different from the popular image we have of it, as its design evolved multiple times over the centuries. They are rumoured to be among the finest cutting weapons in history, although many contest that statement.

4) Our fourth contender is another two-handed blade from Asia, the Chinese Da Dao (大刀)... which literally means "Big Blade" (大 = Big, 刀 = Single-edged blade, although nowadays it's mostly used for "Knife"). For those who are curious, it is indeed the 刀 from Katana - there are quite a large amount of words in Japanese and Chinese that are visually the same, although the pronunciation (and even the meaning) can differ. This large broadsword is characterized by the rings on the back of the blade (note that not all Da Dao have those), their purpose left to speculation. Some believe the noise helped intimidating opponents, others that it is a symbol of honour as the noise would prevent the wielder from attacking enemies in the back.

5) Last but not least is the 2-handed Falchion. There are many different type of falchions - cleaver falchions, cusped falchions... We decided to go with the blade illustrated in the 13th century Maciejowski Bible as we loved its design - although we swapped the handle for a more standard one (the original has a hooked hilt, which most likely would have caused clipping issues with character models). In 3.5e, Falchions were like the 2-handed version of scimitars - slashing, 18-20 crit range... however they only dealt a measly 2d4 damage, compared to the 2d6 (19-20 crit range) greatsword. Not to mention they were also more expensive (75 gp vs 50 gp) and weighted the same (8 lbs)! A cool weapons that definitely deserved a bit more spotlight.

So, which one tickled your fancy? Make sure to vote now!
 

Bathory

Lich
Joined
Dec 5, 2012
Messages
5,264
Αναλυτικά το character creation του παιχνιδιού:

 

Northlander

Ancient Red Dragon
Staff member
Joined
Nov 26, 2012
Messages
14,888
Έχει πανέμορφη διάταξη, ομολογουμένως.
 

mruseyourbrain

Half-Ogre
Joined
Oct 29, 2015
Messages
534
Στην επιλογή των ability scores νομίζω καλύπτουν κάθε προτίμηση, Γενικά πολύ καλό όλο το character creation και ισορροπημένο ώστε να μην χάνεσαι σε επιλογές.
 

Bathory

Lich
Joined
Dec 5, 2012
Messages
5,264
ΝΕΟ ΣΟΛΑΣΤΑ ΝΤΕΜΟ ΣΤΙΣ 16/06


Τι θα περιέχει;
 • The Character Creation Tool
 • Ruins of Telema Module v2.0


That's right, you'll be able to create your very own party with our Character Creation Tool! Have fun exploring all the different choices and options available to you, and if you feel a bit lost don't forget to check our video Dev Diary about this particular topic

The Ruins of Telema module is also back! A short 1h30 adventure featuring a pre-made party of 4 level 3 adventurers with no risk of spoiling the main campaign since it's a stand-alone module - so don't hesitate to play it! Unfortunately you won't be able to take your newly created characters into Telema since this module only supports the existing pre-made party, but the final game will of course allow you to do so.
For our returning players, the Ruins of Telema v2.0 has been updated with the latest character models, facial animations, spell effects and even has a couple new features such as being able to use 'Ready Action' in combat, or lighting oil puddles from afar with Firebolt! Give it a try again, you won't regret it.
Note: Keep in mind that we're still in Alpha, so everything is far from being final! We will be adding additional customization options and quite a bunch of other features before release, but we encourage you to tell us what cool things you feel are missing on our Forums!


Επίσης θα πραγματοποιηθεί "Talk with the Devs (Chill Stream)" (Tuesday June 16th at 10 am PDT / 1 pm EDT / 7 pm CEST )
και AMA στο Discord του παιχνιδιού. (Friday June 19th at 5 am PDT / 8 am EDT / 2 pm CEST )

Talk with the Devs (Chill Stream)

Come have a chat with us on stream! Mathieu "Tactical Archimat" (Creative Director), Xavier "Zaz" (Gameplay Director) and myself Emile "Myzzrym" (Community Lead) will be streaming the Demo at the start of the Steam Summer Festival. We'll be discussing Solasta and answering questions taken from our chat for approximately two hours, so make sure you're following us on Twitch. If you don't have an account there, worry not - we'll also be streaming directly on Steam, on our store page!

Ask Us Anything on Discord!

For those who can't make it to the stream on Tuesday, we'll also be taking questions in a special channel on our Discord Server on Friday during the entire morning (US) / afternoon (EU). Anyone can ask questions! We'll be gathering all of them and answering them in a separate channel for visibility, then make a recap on our Forums!

 

Bathory

Lich
Joined
Dec 5, 2012
Messages
5,264
Bathory έλα πες, έχεις όλο το Buffy σε gif μορφή, έτσι;
Όχι, αλλά αν θέλεις μπορώ να σου πω τι κάνω.
Όταν θέλω να εκδηλώσω ένα συνάισθημά μου μέσω gif, πάω στο google, πατάω buffy και δίπλα αυτό που θέλω να περιγράψω.
πχ έγινε κάτι άσχημο; γκουγκλάρω buffy sad ή buffy crying.
έγινε κάτι αστείο; buffy laughing
κλπ κλπ.
Ψάχνω το gif που με εκφράζει περισσότερο, και πατάω δεξί κλικ copy image location, και paste μετά όπου θέλω να το βάλω.

 
Top Bottom